Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Hniezdočko

MENU

ZÚ Hniezdočko je záujmový útvar zameraný na prácu s deťmi a mládežou so znevýhodnením

Hlavným cieľom ZÚ je:  

Rozvíjať záujmy a záľuby u detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením, rozširovať slovnú zásobu detí, rozvíjať komunikáciu,  podporiť  osobnostný a sociálny rozvoj znevýhodnených detí, nadviazať nové kamarátske vzťahy. 

Deti a mládež pracujú pod vedením Mgr. Klaudie Jendrolovej, ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

 

Mgr. Klaudia Jendrolová

Rozvrh

>

štvrtok 14. - 16. 00 hod