Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Materské centrum “Drobec”

MENU

 

Stretnutia: Streda 9,00 – 12,00 hod. CVČ Včielka Púchov

Veková kategória : 0 – 5 rokov

 

Materské centrum Drobec

V materskom centre DROBEC, ktoré pri CVČ Včielka v Púchove pracuje už niekoľko rokov sa stretávajú mamičky, oteckovia , starí rodičia a detičky v dvoch veľkých herniach. MC DROBEC je veľmi dobre vybavený hračkami pre chlapcov i dievčatká. Našim záujmom je, aby deti i rodičia strávili u nás príjemné chvíle, deti sa naučili, čo je to kolektív, kamarát, požičať hračku, počkať v rade na šmýkačku, kresliť, tancovať,spievať, napodobňovať zvieratká, športovať. Pravidelne k nám chodí Mikuláš, oslavujeme  Deň matiek, poriadame maškarný ples. Pre maminky pripravujeme stretnutia so špeciálnou pedagogičkou, psychológom, logopédom, dentistkou, policajnou preventistkou ap. Tiež s mamičkami a detičkami tvoríme podľa ročných období a zaviedli sme aj cvičenia – Baby Fit Gymn. Naše materské centrum sa teší obľube, o čom svedčí vysoká návštevnosť. 

Tešíme sa aj na Vás.  

 

  • kontakt so seberovnými deťmi – upevňovanie kolektívnych vzťahov
  • Baby Fit Gymn
  • výtvarné a pracovné činnosti
  • rôzne akcie – Mikuláš, karneval, Deň matiek, opekačka
  • rôzne súťaživé hry
  • pre rodičov prednášková a poradenská činnosť, výmena skúseností o deťoch medzi mamičkami

 

 

 

Materské centrum Drobec – Púchov

Nájdite nás na facebook-u

 

rok 2008

Vedúca ZÚ : Mgr. Denisa Bašková