Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Environmentálny krúžok

MENU

Environmentálny krúžok – S lupou do prírody

Environmentálny ZÚ sa zameriava na ochranu prírody a životného prostredia.

Cieľom ZÚ je:

Vedieť základné pojmy EV.

Poznávať rastliny, zvieratá v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou.

Naučiť sa pracovať s lupou, mikroskopom, s buzolou.

Rozpoznávať ekosystémy.

Poznať druhy odpadu. Naučiť sa správne správať v teréne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Deti sa priebežne zúčastňujú rôznych vychádzok a exkurzií, aplikujú teoretické vedomosti nadobudnuté na ZÚ do praxe.

Termín krúžku: utorok 15.30 – 16.30 hod

OLYMPUS DIGITAL CAMERA S lupou 3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vedúca krúžku Ing. Gabika Támová