Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Včelársky pre ZŠ a SŠ

MENU

Včelársky krúžok, podľa ktorého má naše CVČ Včielka aj meno, pracuje v externom prostredí – v priestoroch Včelárskeho múzea v CSS Chmelinec. V krúžku sa deti a mládež oboznamujú s významom Včely medosnosnej a jej užitočnosťou pre životné prostredie a človeka. Cez život včielky sa naučia ako spolupracovať, naučia sa použiť svoje vedomosti aj v praktickej časti vo včelnici CVČ Včielka, vyrobia si rôzne ozdoby a sviečky zo včelieho vosku.

ZÚ dosahuje výborné výsledky i v celoslovenských a  medzinárodných súťažiach, zúčastňuje sa včelárskych výstav a propagácie CVČ Včielka na rôznych výstavách s ekologickou tematikou.

Vedie ho naša včielka Evka – Mgr. Eva Kováčová.

1517925_1432135783687598_1305963834_n

Mgr. Evka Kováčová

Rozvrh

>

piatok 14.00 - 15.30 hod