Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Gymnastika

MENU
Veková kategória: 5 – 12 rokov

 
 
 
 
Ciele:
- radosť z pohybu
- pripraviť dievčatá na vystúpenia tanečných a mažoretkových krúžkov
- zdravotno – preventívny význam
- estetický prejav
- pohybová všestrannosť
- akrobatická príprava 
- cvičenie s náčiním pri hudbe – stuhy, obruče, švihadlá, lopty
- cvičenia na náradí 

 

 GYMNASTIKA 1 – Pondelok – 15:25 – 16:25 – Športová m. – A. Belásová

GYMNASTIKA 2 – Utorok – 17:15 – 18:15 – Športová m. – T. Brozáková

GYMNASTIKA 3 – Streda – 14:30 – 15:30 – Športová m. – T. Brozáková

GYMNASTIKA 4 – Streda – 15:30 – 16:30 – Športová m. – N. Drábová

GYMNASTIKA 5 – Štvrtok – 16:35 – 17:35 – Športová m. – Mgr. A. Brozáková

GYMNASTIKA 6 – Štvrtok – 17:40 – 18:40 – Športová m. – Mgr. A. Brozáková