Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Kondičné cvičenia pre deti

MENU

Záujmový útvar pracuje v CVČ Včielka tretí rok. Zameriava sa na kondičnú prípravu malých športovcov. 

Cieľom je:

Posilniť svoju psychickú aj fyzickú kondíciu ako predprípravu na aktívnu športovú aktivitu.

Obsahom sú: Základné cviky na posilňovanie svalstva každej partie tela.

Deti sa zahrajú, zacvičia si, posilnia ducha i telo.

Vedie ho naša externistka, športovkyňa Darinka Denešová.

Darinka Denešová

Rozvrh

>

Utorok 15:00 - 16:00