Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Krasokorčuľovanie – prípravka

MENU
Vek: 4-15 rokov
 
Ciele:
- radosť z pohybu
- estetické cítenie
- naučiť sa základné korčuliarske lokomócie (kráčanie, vetvičky, citróniky, jazda v drepe, brzda  
  pluhom vpred/vzad)
- naučiť sa zložitejšie krasokorčuliarske lokomócie (skoky- kadet, toeloop, piruety)
- zúčastňovať sa súťaží a vystúpení

Krúžok u nás je prípravkou na vstup do klubu. Realizuje sa na zimnom štadióne v Púchove.

Vedúca krúžku: Ing. Alinka Novacká