Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Šach pre všetkých

MENU
Krúžok vedie bývalá majsterka Slovenska v šachu RNDr. Marta Motúzová. Cez Slovenský šachový zväz je CVČ Včielka od školského roku 2013/2014 zapojené do projektu – Šach na školách, čo je tiež zásluhou našej vedúcej. Krúžok je určený pre všetky vekové kategórie. Naši malí šachisti sa zúčastňujú šachových turnajov u nás i v Českej republike.
 
Miestnosť: Malé Slovensko
 
Ciele:
- rozvíjať myslenie
- spoznať históriu šachu
- poznávanie figúriek a ich ťahov
- osvojiť si medzinárodné pravidlá šachu
- riešenie problémových úloh

RNDr. Maťa Motúzová

Rozvrh

>

Utorok 15.00 hod