Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Folklórna skupina Šúpolienka

MENU

Folklór pre deti – Šúpolienka

Tanečný krúžok pre deti od 5 rokov.

Deti sa tu naučia o zvykoch, hrách a základné tanečné prvky z ľudového tanca. Tiež sa naučia vyčítanky, rečňovanky, hádanky a tancovať malé choreografie a tančeky z Púchovskej doliny. Šúpolienka pracuje už v troch skupinách pod vedením Mgr. Moniky Pojezdalovej.

 
Tešíme sa na všetky detičky :)

 Rozvrh ZÚ Šúpolienka

Šúpolienka I. – Pondelok 16,30 – 17,30 (Zrkadlovka, CVČ)

Šúpolienka II. – Štvrtok 15,30 – 16,30 (Športová miestnosť, CVČ)

Šúpolienka III. – Štvrtok 16,35 – 17,35 (Zrkadlovka, CVČ)

Rozvrh

>

Pondelok od 16,15 a utorok o 16,15 hod