Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Mažoretky

MENU

Mažoretky pracujú v niekoľkých skupinách rozdelených podľa veku. Zúčastňujú sa súťaží, ktoré organizuje Asociácia mažoretkového športu Slovensko – AMaS.sk.

DETI

Streda 17.30 – 18.30 hod /zrkadlovka CVČ Včielka/, trénerka: Taťjana Brozáková 

KADETKY

Kadet 1 – Streda 17,00 – 18,00 hod. /Športová m.  CVČ/, trénerka: A. Brozáková

Kadet 2 – Streda – 16,30 – 17,30 hod. /Zrkadlovka CVČ/, trénerka: T. Brozáková

JUNIORKY

Štvrtok – 17,00 – 18,30 hod. /ZŠ Gorazdova Púchov/, trénerka: N. Staňová, M. Pijaková

 

Vedúci záujmového útvaru: Taťjana Brozáková