Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

NELLY junior pom pom

MENU

Nelly junior pom pom 1 – Utorok – 16:00 – 18:00 – ZŠ Gorazdova Púchov – Bc. Rosinová, V. Vozáriková

Nelly junior pom pom 2 – Štvrtok – 15:30 – 17:00 – ZŠ Komenského Púchov – V. Vozáriková, N. Kutejová