Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

NELLY kadet pom pom

MENU

Nelly kadet pom pom 1 – Pondelok – 16:00 – 17:30 – ZŠ Mládežnícka Púchov – Mgr. Bučková Kvaššayová, N. Kutejová

Nelly kadet pom pom 2 – Utorok – 16:00 – 17:30 – ZŠ Mládežnícka Púchov – Bc. Belianska

Nelly kadet pom pom 3 – Utorok – 15:30 – 17:00 – ZŠ Komenského Púchov – M. Pijaková, N. Staňová