Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

NELLY Ladies

MENU

Tanečný krúžok pre mamičky nad 25 rokov.

Krúžok prebieha každú stredu od 18:45 – 20:00 v Zrkadlovke CVČ Včielka, vedúca krúžku – T. Brozáková

Vedúca: Taťjana Brozáková