Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Nellynky

MENU

Tanečný záujmový útvar pre najmenšie deti od 3,5 roka.

 

Nellynky 1  – Streda – 15:30 – 16:30 – Zrkadlovka – Mgr. Bučková Kvaššayová

Nellynky 2 – Utorok – 15:15 – 16:00 – Zrkadlovka – Mgr. Bučková Kvaššayová, Bc. Denešová

Nellynky 3 – Utorok – 16:15 – 17:00 – Zrkadlovka – Mgr. Bučková Kvaššayová

Nellynky 4 – Utorok – 16:15 – 17:00 – Športová miestnosť – T. Brozáková