Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Automodelári

MENU

ZÚ Automodelársky pracuje v spolupráci s Automodelárskym klubom v areáli Autoklubu –  Nové Nosice. Vedie ho člen klubu – JUDr. Martin Kumičák. Termín krúžku -  jedna skupina utorok o 16.00 – 18:00 hod.

Každú sobotu od 8:00 – 14:00 hod. v Nových Nosiciach sú AUTOPRETEKÁRI, ktorí sa naviac stretávajú aj na pretekoch a príležitostných aktivitách. Jej vedúcim bude Martin Supek