Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Leteckí modelári

MENU

V CVČ Včielka v Púchove má dlhoročnú tradíciu krúžok letecký modelár, ktorý navštevujú veľmi zruční chlapci a dievčatá -uchvátení letectvom a modelárstvom.  

Termín krúžku: utorok – 16,30 – 17:00 hod. – U Krtka (CVČ)

Marián Rečičár

Rozvrh

>

Štvrtok o 16.00