Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

LEONARDO – pre 2.stupeň ZŠ (aj príprava na SŠ, VŠ)

MENU

Kto sa chce zdokonaliť v kresbe, maľbe a rôznych výtvarných technikách, umelecky sa realizovať, tento krúžok je práve preňho. Realizuje sa priamo v ateliéri CVČ Včielka.

Dáša Illyová

Rozvrh

>

pondelok 16.00