Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

PASTELKÁČI

MENU

Detičky, ktoré radi kreslia a maľujú si prídu na svoje. V našom výtvarnom krúžku si vyskúšajú rôzne techniky a samozrejme ich práce sú zasielané i do rôznych súťaží.

Miesto konania krúžku: ateliér CVČ Včielka. Vedúca krúžkov – Dáška Illyová

 Termíny krúžku:

Pastelkáči 1 – Utorok – 15:30 – 16:30 – Ateliér CVČ 

Pastelkáči 2 – Streda – 15:30 – 16:30 – Ateliér CVČ

Pastelkáči 3 – Štvrtok – 15:30 – 16:30 – Ateliér CVČ

Dáša Illyová