Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

ZVONČEK – hrnčiarstvo, keramika

MENU

Krúžok je zameraný na prácu s hlinou.

Člen krúžku vie samostatne zvládnuť technológie spracovania hliny a modelovania.

Dokáže vyglazovať vymodelovaný výrobok. Cieľom je pohoda, dobrá nálada a finálny výrobok, ktorý si samozrejme odnesie domov.

Bc. Zuzana Kováčová

Rozvrh

>

štvrtok - 15.30 - 17.00 hod