Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

HRNČEK – hrnčiarstvo, keramika

MENU

Cieľom tohto krúžku je: samostatne zvládnuť technológie spracovania hliny a modelovania.

Člen krúžku si dokáže vyglazovať vymodelovaný výrobok. Členovia sa zúčastňujú tvorivých dielní. Krúžok je určený deťom aj dospelým.

Evka Danihlíková

Rozvrh

>

piatok - 15.30 - 17.00 hod