Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Výroba šperkov a drobných darčekov

MENU

Krúžok je realizovaný v spolupráci s ICM – Informačným centrom mladých v Púchove.  Ako názov sám prezrádza, členovia si na ňom vyrobia rôzne šperky a dekorácie. Realizovaný je v priestoroch CVČ Včielka.

Martina Zemančíková

Rozvrh

>

streda 15.00 - 16.30 hod