Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Časopis žihadlo

MENU

Časopis Žihadlo bol obnovený v školskom roku 2013/2014. Jeho hlavnou “mamou” a redaktorkou je “teta” Dáška Illyová a pomocníčkami – redaktorkami sú členovia ZÚ – Mini spisovateľ/žurnalista, ktorý taktiež od začiatku šk. roka 2013/2014 funguje v Centre voľného času Včielka. Časopis vychádza každé dva mesiace a dokumentuje činnosť Centra voľného času, jeho aktivity, úspešné podujatia, ale plní i zábavnú formu svojimi príspevkami literárnymi a výtvarnými. Súčasťou každého čísla je tajnička, ktorej odpovede môžete vhodiť do krabice na chodbe v Centre voľného času Včielka. Úspešní riešitelia budú odmenení drobnou cenou. Taktiež, ak niekto nájde chybu v texte niektorého článku v časopise, dostane malú odmenu. Do časopisu je možné prispieť i vašimi príspevkami, ktoré nám doručíte buď elektronicky -

na mailovú adresu: cvc.vcielka@gmail.com – heslo –  casopis zihadlo,

alebo vhodením príspevku do krabice na to určenej na chodbe v Centre voľného času Včielka v Púchove.  

 

 žihadlo-máj 2017

máj 2017.2

máj 2017.3,4

máj 2017.5

máj 2017.6

máj 2017.7,8

máj 2017.9

máj 2017.10

máj 2017.11