Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Oznamy pre externistov

MENU

Ďakujem všetkým externistkám – šikovným dievčatám za celoročnú prácu s krásnymi výsledkami a želám pekné prázdniny! Alena Strýčková

Externisti tanečníci stretneme sa v utorok 9.9. o 16:30 na porade k tanečným krúžkom. Ďalšia porada pre externistov bude utorok 23.9. o 16:00. Prosíme o 100% účasť.