Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Vitajte na stránke centra voľného času Včielka

 

Milé deti, milí rodičia a všetci priatelia Včielok,

srdečne Vás vítame na novej stránke Centra voľného času Včielka v Púchove, ktoré sa teší Vašej obľube už viac ako 50 rokov. 

Centrum voľného času Včielka  je školské  zariadenie Mesta Púchov s celoročnou prevádzkou, zabezpečujúce  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov v ich voľnom čase. Od 1. 4. 2002 je CVČ Včielka zariadenie s právnou subjektivitou, samostatná rozpočtová organizácia. Má dlhoročnú históriu, bolo založené 15. 10. 1961 ako Dom pionierov a mládeže v Púchove. V súčasnosti sídli v areáli MŠK Púchov, v objekte bývalej lodenice. CVČ Včielka má bezbariérový prístup pre telesne postihnuté /znevýhodnené/deti a mládež. K CVČ Včielka patrí Púchovské ekocentrum, Detské včelárske múzeum, vybudovaná Včelnica , súčasťou je Materské centrum Drobec pre mamy s deťmi do 3 rokov, Hniezdočko – pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež. 

Našim cieľom je, aby ste sa u nás cítili čo najlepšie a príjemne strávili svoj voľný čas. Určite si vyberiete z bohatej ponuky Záujmových útvarov a aktivít, ktoré pre Vás s láskou realizujeme.

 

riaditelka

PaedDr. Alena Strýčková
Riaditeľka CVČ Včielka

 

Plány podujatí na jednotlivé mesiace